Istoric


Insula Serpilor, pamant romanesc


777 î.Hr.
Scriitorul antic Arktinos din Milet menţioneaza "Insula albă" in lucrarea "Aithiopis" ("Aethiopidia"); este şi prima menţiune scrisă despre pământuri româneşti.

sec. VI î.Hr.
Hecateu din Milet (istoric şi geograf grec, 540 - 470 î.Hr) in "Periodos Ges" ("Călătorie in jurul lumii") scrie că insula cea sfântă (Leuke) era situată in nord in faţă cu ţinutul celţilor.

sec. VI î.Hr.
Poetul liric Pindar (518 - 438 i.Hr) spune in Nemeene, IV,49: "in Pont Achille are o insulă strălucitoare";

sec. IV î.Hr.
Poetul tragic grec Euripide (480 - 406 I.Hr.) in Andromacha (v. 1249): vorbind de lăcaşul lui Achille , spune că "insula se află in interiorul Pontului Euxin". In Iphigenia in Taurida (v.435) aminteşte de "ţărmul cel alb şi frumoasa cursă a lui Achille din Pontul Euxin").

mijlocul sec. IV î.Hr.
Geograful şi navigatorul Scylax din Caryanda in "Periplus": "Drumul in linie dreaptă de la Istru până la Criumetopon e de trei zile şi trei nopţi. Dacă ia insa cineva ţărmul, drumul e dublu, căci aici este un golf in care se află o insulă, deşeartă ce e drept, numită Leuce".

sec. III. Hr.
Poetul si gramaticul alexandrin Lycophron in "Cassandra" (V, 189) arată că insula Leuce era situată in faţa gurilor fluviului Keltos (Istros).

sec I d.Hr.
Strabon (63 î.Hr. - 19 d.Hr.), cel mai mare geograf, istoric şi etnograf antic, in celebra sa "Geographie", afirmă că in partea vestică a Pontului Euxin, "la cinci sute de stadii depărtare de revărsatul fluviului [Tyras -Nistru] se află in mare insula Leuce".

prima jumatate a sec. I d.Hr.
Pomponius Mela, geograf, in "De situ Orbis" (II.7) scrie insula era "situată la revărsatul [fluviului] lui Borysthene" şi că era foarte mică.

sec. I d.Hr.
Pliniu cel Bătrân - sub adevăratul sau nume, Caius Plinius Secundus - (23/24 - 96) istoric şi enciclopedist roman, in "Naturalis Hstoria" (IV.13.27, 93): "in faţa lui Borysthene se afla Leuce. Observaţiuni din zilele noastre o aşează la 140.000 de paşi de Borysthene , la 120.00 de Tyras şi la 50.00 de Peuce".

sec. I d.Hr.
Claudius Ptolemaeus (90-168) matematician, astronom, astrolog, filosof si geograf grec in "Geographia" (III.10) localizează insula prea spre sud "Langă ţărmul amintit al Moesiei Inferioare se află insula Borysthenis şi [insula] Leuce a lui Achille".

sec. I d.Hr.
Flavius Arrianus Nicomedensis - istoric, geograf şi comandant de armate - care a fost guvernator al Capadociei, a cercertat coastele Pontului Euxin de la Trapezunt la Sebastopolis (Dioscurias); rezultatele le-a trimis impăratului Hadrian, sub forma unei scrieri, "Periplus Ponti Euxini"; In partea a III-a, el descrie aşezarea insulei: "daca din dreptul acestei guri "Psilon a Istrului" - Gura Chiliei] pluteşti cu vântul de nord spre largul mării, iţi stă inainte o insulă pe care o numesc unii Insula lui Achille, altii ii spun Leuce".

sec. II d.Hr.
Dionysos-Periegetul in "Orbis Descriptio" aşează insula mai la nord decât este in realitate.

sec. II d.Hr.
Filosoful grec Maximus din Tyr in "Laconica" (XIX.6.11) "La gura Istrului se afla in Pontul Euxin o insulă, cu numele Leuce".

sec. VI
Iordanes, în "De Getarum sive Gothorum origine et rebus gestis" ("despre originea şi faătele goţilor"), face referiri la insula Leuce.

sec. VI
Stephan din Bizanţ, in al său "Lexicon" de nume de popoare, menţionează ca "există o insulă a lui Ahille. Unii ii spun Leuce".

sec. XII
Poetul bazantin Tzetzes, in "Chiliade", localiza insula Leuce lângă ţărmul pontic al Moesiei.


(Insula Serpilor, Dr. Dominut Padurean, Ed. Muntenia, Constanta, 2004, p. 65-74)