Localizare geografica


Insula Serpilor, pamant romanesc


Insula Şerpilor, cea mai mare dintre puţinele stânci şi insule ale Mări Neagre, este situată pe coordonatele 45°15'53" latitudine nordică şi 30°14'41", la o distanţă de 45 km (44.814 m) nord-est de oraşul Sulina. Alte insule mai importante sunt Kefken, Berezan (Borysthenes) şi Sacalin (apărută din valuri in 1897).

Cercetările geologice au dat la iveală faptul că insula a făcut parte din platoul continental al Dobrogei şi a apărut prin inundarea uscatului de catre apele Mării Negre. Constituită din gresii silicoase dure, conglomerate şi cuarţite stratificate, supuse unei continue erodari a valurilor puternice care ii lovesc coastele, insula şi-a micşorat dimensiunile fata de perioada antică, ajungând actualmente la o suprafaţă de 1,7 Kmp. Acţiunea continuă, opiniile fiind că insula va dispărea mâncată de valurile mării.

Are forma unui patrulater cu laturi neregulate, cu un promontoriu in colţul nord-estic. Perimetrul calculat de ofiţerii rusi in anul 1823 era de 1973 de metri, putând fi parcurs în circa 40 minute; lungimea, pe direcţia nord - sud, este de 440 m iar lăţimea, pe direcţia est - vest, este de 414 m, cel mai lung diametru al insulei fiind de 662 m, pe direcţia NE-SV, trecând prin peninsulă.

Ţărmurile sunt inalte, in medie de 12-15 m, dar ajungând şi la 21 m, şi terminate cu faleze in care pot fi descoperite râpi şi peşteri.

Adâncimea apei mării la 50-60 metri de ţărmuri este de 9-19 m spre est, 4-6 m spre nord, 13-23 m spre sud si 10-16 m spre vest.

Inconjurată de un adevărat brâu de pietre, stânci şi scoici, insula nu constituia un loc bun de ancoraj, deşi a fost dintotdeauna un loc de escală pentru corăbiile care traversau Marea Neagră.

Clima este temperat-continentală, blândă, ceţoasă, umedă cu precipitaţii extrem de reduse.

Vegetatia insulei este o stepă ierboasă care numără peste 70 de specii de plante. Cercetările, inceput de-abia in a 2-a jumătate a secolului al XIX-lea, au evidenţiat o flora săracă şi tânără, ce pare a fi adusă pe insulă de oameni, de păsări sau de vânt.

In schimb, relatările despre fauna insulei dateaza incă din sec. V i.Hr. - păsări, capre, porumbei şi ciori de mare, păsări albe, dar, mai ales şerpi; cu sute de ani in urmă, era plina de şerpi, majoritatea neveninoşi. Sunt cunoscute 200 specii si subspecii ce caracterizau fauna insulei.

(Insula Şerpilor, Dr. Dominuţ Pădurean, Ed. Muntenia, Constanţa, 2004, p. 16-64)