«« inapoi  |

Bogdan Aurescu: Amenajarea artificială a Insulei Şerpilor nu are niciun efect juridic şi constituie o recunoaştere a Ucrainei că Insula Şerpilor nu poate avea platou continental şi zonă economică exclusivă
(MAE.ro, 04/09/2008)

Rezumat pledoarii 4 septembrie 2008

Iniţiativele recente ale Ucrainei de a amenaja şi transforma formaţiunea maritimă Insula Şerpilor nu pot avea efecte juridice în procesul de delimitare de la CIJ, a demonstrat astăzi Bogdan Aurescu, Agentul României la CIJ, în pledoaria sa în faţa instanţei internaţionale.

Pledoariile României au fost susţinute astăzi de Alain Pellet, expert internaţional, reprezentant al României la CIJ, pe tema "Insula Şerpilor ca o circumstanţă relevantă pentru delimitare", Vaughan Lowe, reprezentant al României, cu tema "Statutul juridic al Insulei Şerpilor în conformitate cu Convenţia de la Montego Bay privind Dreptul Mării" şi de Bogdan Aurescu, Agentul României la CIJ, pe tema "Încercările Ucrainei de a modifica statutul juridic al Insulei Şerpilor".

Aşa cum prevede jurisprudenţa CIJ (de exemplu, cazurile Nicaragua c. Honduras - 2007, Malaiezia/Singapore - 2008) Curtea nu poate lua în considerare acte care au avut loc după data la care disputa dintre părţi s-a cristalizat, cu excepţia cazului în care aceste acte sunt o continuare normală a unor acte anterioare şi dacă nu sunt întreprinse în scopul îmbunătăţirii poziţiei juridice a unei părţi.

Amenajarea artificială a formaţiunii Insula Şerpilor a fost începută abia după cristalizarea diferendului dintre România şi Ucraina, primele decizii ale Guvernului de la Kiev în acest sens datând din 1995, a arătat Bogdan Aurescu, Agentul României la CIJ. Or, poziţia României cu privire la faptul că Insula Şerpilor nu poate influenţa delimitarea maritimă, nefiind altceva decât o stâncă nesusceptibilă de locuire umană sau viaţă economică proprie, a fost exprimată cu mult timp înainte. Pe de altă parte, discursul Agentului demonstrează că toate deciziile guvernamentale, ca şi declaraţii ale unor oficiali ucraineni, confirmă intenţia Ucrainei de a amenaja artificial formaţiunea Insula Şerpilor cu scopul de a îmbunătăţi poziţia juridică a Ucrainei la CIJ în procesul cu România. Documentele guvernamentale ucrainene vorbesc despre scopul măsurilor ucrainene de amenajare a Insulei Şerpilor în sensul "creării" sau "asigurării" condiţiilor de locuire pe Insula Şerpilor, ceea ce demonstrează că Ucraina însăşi este conştientă de caracteristicile reale ale acestei formaţiuni - o stâncă minusculă care nu poate susţine natural viaţa.

Aceste iniţiative de amenajare artificială nu fac decât să confirme argumentul că această formaţiune marină nu poate susţine natural viaţa sau activităţi economice proprii, a susţinut Bogdan Aurescu. Agentul României a subliniat că toate eforturile Ucrainei de a "asigura" aparenţa de locuire pe Insula Şerpilor au eşuat datorită condiţiilor naturale ale locului. Acest fapt este menţionat chiar într-un audit din anul 2007 al Curţii de Conturi a Ucrainei care analizează modul de cheltuire a fondurilor alocate pentru activităţile de "înfrumuseţare" a Insulei Şerpilor.

Mai mult, actele Ucrainei ar putea fi incluse chiar în categoria abuzului de drept, definit în dreptul internaţional ca exerciţiul de către un stat al unui drept (în cazul de faţă, dreptul la amenajarea teritoriului) într-un scop diferit de cel pentru care dreptul a fost creat, pentru vătămarea altui stat. În plus, a concluzionat Agentul României, eforturile făcute de Ucraina reprezintă o recunoaştere puternică împotriva propriilor interese, a caracteristicilor naturale reale ale Insulei Şerpilor care nu susţin nici locuirea umană, nici viaţa economică proprie. Prin urmare, Insula Şerpilor nu trebuie luată în considerare în delimitare.


Alain Pellet: Insula Şerpilor are dreptul doar la 12 mile marine de mare teritorială

Profesorul Alain Pellet a demonstrat astăzi, în pledoaria sa, că formaţiunea maritimă Insula Şerpilor nu poate primi spaţii maritime dincolo de cele 12 mile marine de mare teritorială, deja atribuite.

Alain Pellet a folosit în argumentaţia sa exemple din jurisprudenţa CIJ în cazuri similare, precum şi a altor instanţe internaţionale.

Profesorul Pellet a demonstrat în faţa Curţii metoda corectă de trasare a liniei de delimitare în sectorul de delimitare controlat de coastele adiacente. Astfel, profesorul Pellet a arătat că prima etapă în delimitarea maritimă este trasarea unei linii provizorii de echidistanţă care uneşte puncte situate la distanţe egale de punctele relevante de pe coastele adiacente ale celor două state. România şi Ucraina au comunicat deja la ONU punctele de bază de pe coastele naţionale.

Alain Pellet a arătat că formaţiunea maritimă Insula Şerpilor nu poate fi considerată punct de bază pe coasta ucraineană, o astfel de situaţie fiind chiar contrară dreptului internaţional al mării, precum şi jurisprudenţei instanţelor internaţionale în materie. Profesorul Pellet a demonstrat şi caracterul complet arbitrar al metodei invocate de Ucraina în determinarea liniei provizorii de echidistanţă. De altfel, Insula Şerpilor nici nu se numără printre punctele de bază pentru delimitarea maritimă comunicate de Ucraina la ONU conform obligaţiei în acest sens prevăzută de Convenţia ONU privind Dreptul Mării.

De asemenea, profesorul Pellet a exemplificat cu numeroase cazuri din jurisprudenţa CIJ şi a altor instanţe internaţionale pentru a arăta că formaţiunea Insula Şerpilor, nu poate fi considerată decât o circumstanţă relevantă în geografia zonei, care însă nu poate avea decât un efect minim asupra liniei de echidistanţă. Astfel, potrivit jurisprudenţei internaţionale, formaţiuni de tipul Insulei Şerpilor şi aflate în poziţionări geografice similare nu au primit deloc sau puţin efect. În cazul nostru, în consecinţă, linia provizorie de echidistanţă trebuie unită cu arcul de cerc de rază de 12 mile marine din jurul Insulei Şerpilor, singurul drept al acestei formaţiuni fiind marea teritorială pe care o are deja.


Vaughan Lowe: Insula Şerpilor se supune regimului juridic al stâncilor

În pledoaria sa de astăzi, profesorul Vaughan Lowe s-a concentrat asupra caracterului juridic incontestabil de stâncă al formaţiunii Insula Şerpilor. Astfel, profesorul Lowe a demonstrat că formaţiunea maritimă se încadrează în prevederile articolului 121, alineatul 3 din Convenţia ONU privind Dreptul Mării din 1982. Atât Ucraina, cât şi România sunt părţi ale acestei Convenţii.

Profesorul Lowe a clarificat noţiunile juridice de "stâncă" şi de "insulă", arătând că în conformitate cu Convenţia din 1982 stâncile sunt o specie de insule care nu susţin "locuire umană" şi "viaţă economică proprie", termeni de asemenea clarificaţi în discurs. În aprecierea capacităţii de a susţine locuirea umană şi viaţa economică, ceea ce contează este capacitatea naturală a formaţiunii maritime, iar nu susţinerea din exterior, prin alocarea de fonduri suficiente, a acestei capacităţi. Profesorul Lowe arată că locuirea umană presupune existenţa unei comunităţi umane stabile şi cu coeziune socială, ceea ce nu este cazul Insulei Şerpilor, unde nu sunt decât oficiali (grăniceri, lucrători la far, meteorologi) care sunt prezenţi acolo prin rotaţie, pe termen scurt, datorită unor dispoziţii ale autorităţilor ucrainene. De fapt, în absenţa susţinerii financiare de la bugetul de stat al Ucrainei, nu ar fi posibilă nicio prezenţă umană pe Insula Şerpilor, arată profesorul Lowe.

Profesorul Lowe a arătat că însăşi Ucraina a fost de acord în 1997, la momentul ratificării Tratatului politic de bază dintre cele două state, să trateze Insula Şerpilor ca stâncă. În Acordul Conex la Tratatul de bază se menţionează aplicarea în delimitarea maritimă a articolului 121 din Convenţia privind Dreptul Mării care se referă la stânci.

De altfel, Ucraina nu a contestat în niciun fel Declaraţia făcută de România la ratificarea Convenţiei privind dreptul mării. Această declaraţie afirmă clar că "insulele nelocuite şi lipsite de viaţă economică proprie nu pot afecta în niciun mod delimitarea spaţiilor care aparţin coastelor principale ale statelor riverane". Faptul că Ucraina nu a contestat această declaraţie anterior procedurilor de la CIJ confirmă statutul juridic de stâncă al formaţiunii.

Vaughan Lowe este profesor de drept internaţional, inclusiv dreptul mării şi soluţionarea diferendelor internaţionale, în cadrul Universităţii din Oxford şi reprezentant internaţional al României în procesul de la Haga.

«« inapoi  |